Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> O FIRMIE
>> PRODUKTY
>> PLIKI DO POBRANIA
>> LINKI
>> SZKOLENIA


Pobieranie oprogramowania do zdalnego połączenia MIKOGO
POBIERZ

"Pakiet dla Administracji"
oprogramowanie dla administracji samorządowej
Usługi geodezyjne

W skrócie o firmie

Firma Usługi Informatyczne INFO działa na rynku od 1999 roku i zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów budżetowych na terenie Podkarpacia. Firma świadczy swoje usługi na rzecz ponad 53 stałych odbiorców. Są wśród nich: urzędy gmin i miast, ośrodki pomocy społecznej, zakłady gospodarki komunalnej oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Firma prowadzi zdalną pomoc przez Internet za pomocą aplikacji TeamViwer.

Rozwiązujemy wszelkie problemy z komputerem, oprogramowaniem oraz środowiskiem sieciowym. Dzięki aplikacji TeamViewer istnieje możliwość uzyskania zdalnej pomocy w czasie rzeczywistym. Swoje usługi świadczymy każdego dnia o każdej porze dnia. Więcej informacji na stronie Pogotowie informatyczne.

AKTUALNOŚCI

 1. Aktualizacja z dnia 04-04-2018 r.
  Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważne zapoznać się z opisu zmian.

 2. Najnowsza wersja aplikacji 'Klient JPK 2.0' (1.0.3.1) obsługuje tylko JPK_VAT(3)
  Najnowsza wersja aplikacji 'Klient JPK 2.0' (1.0.3.1) obsługuje tylko JPK_VAT(3). W przypadku próby wstawienia dokumentu JPK w poprzedniej wersji zgłaszany jest komunikat 

  Program 'Rejestr VAT' udostępnia w parametrach systemu w gałęzi 'Jednolity Plik Kontrolny' parametr o nazwie 'Wersja 3'. Należy ustawić go na 7 - 2016 (miesiąc - rok), aby podczas generowania JPK_VAT była wybierana/podpowiadana wersja JPK_VAT(3).
  Ministerstwo Finansów umieściło na stronie odpowiedź na pytanie 'Jak w 2018 roku złożyć korektę po wprowadzeniu nowej struktury JPK_VAT'. Wynika z niej,  że od 1 lutego 2018 roku obowiązuje tylko wersja JPK_VAT(3).
  * Informacje przygotowano na podstawie komunikatu "2018.02 aktualności 1" opracowanego przez pana Michała Pawlaka - Specjalista ds. dokumentacji.

 3. Nowość! Płatności bezgotówkowe (Link przenosi na stronę www.groszek.pl)
  Płacenie kartą w Polsce jest coraz powszechniejsze. Mówią o tym statystki. Od roku 2010 do 2015 wartość i ilość transakcji dokonywanych bezgotówkowo zwiększyła się ponad dwukrotnie. Ministerstwo Rozwoju widząc sytuację na rynku wprowadza zalecenia, by w urzędach również można było płacić bezgotówkowo, co przekłada ...

 4. Informacje podatkowe dostępne przez Internet (Link przenosi na stronę www.groszek.pl)
  Coraz więcej samorządów decyduje się na wdrożenie rozwiązań, umożliwiających uprawnionym osobom wgląd do informacji z gminnych baz danych – dotyczących podatków, opłat, stanu rozliczeń należności, itp. Nasze oprogramowanie wspiera takie rozwiązania. W naszej ofercie znajduje się program ePodatki, który współpracując...

 5. Broszury informacyjne MF o podatku VAT
  W związku z wejściem w życie dnia 1 października 2016 roku o o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.

 6. Nowa oferta ARISCO
  Archiwum
  Program Archiwum zakładowe to łatwa w obsłudze aplikacja ułatwiająca prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym.
  RESTO
  RESTO – to pierwszy na rynku program dziedzinowy, stworzony specjalnie na potrzeby starostw oraz urzędów miejskich na prawach powiatu pod kątem ewidencji stowarzyszeń.
  SORAD
  System SORAD stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające obsługę rady miasta, gminy lub powiatu: począwszy od tworzenia jej pełnej struktury poprzez rejestr protokołów sesji i posiedzeń, a zakończywszy na uchwałach stanowiących prawo lokalne.

 7. Aktualizacje Windows uniemożliwiające korzystanie z funkcji Wydruk wg wzorca (RTF)
  Aktualizacje udostępnione przez Microsoft dnia 10 sierpnia 2016 roku dla systemu Windows 10 (numer aktualizacji: KB3176493), systemu Windows 8.1 i Windows 7 (numer aktualizacji: KB3177725) powodują, że funkcja Wydruki wg wzorca (RTF) przestaje działać. Rozwiązaniem problemu jest odinstalowanie w/w aktualizacji lub można pobrać najnowszą aktualizację aplikacji, która rozwiązuje problem.

 8. Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK już gotowy i składa się z siedmiu struktur:
  1. Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
  4. Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
  6. Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  7. Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

 9. Informacja dotycząca przygotowywanych zmian na 2016 r.
  Podatki
  Zmiany ustaw podatkowych, wchodzących w życie od nowego roku, są nam znane i pracujemy nad dostosowaniem do nich naszych programów wymiarowych. Wiele z tych zmian nie ma istotnego znaczenia w kontekście używanego oprogramowania i może wymagać wprowadzenia zmian przez użytkowników programu na niektórych kontach wymiarowych. Chodzi tu głównie o opodatkowanie kilku kont tego samego podatnika w przypadku małych kwot podatku, łącznie przekraczających kwotę kosztów dostarczenia decyzji. Takie konta należy znaleźć i połączyć w jedno, o ile mają miejsce wspomniane sytuacje. Przygotowaliśmy zestawienia SQR mogące pomóc w zlokalizowaniu takich kont. Również dostosowanie oznaczeń rodzajów gruntów wymaga pewnych prac od strony użytkownika, ale to z kolei raczej nie dotyczy jednostek miejskich.
  Z najbardziej istotnych zmian, które będą musiały obsłużyć nowe wersje programów jest:
  1.  inny sposób podziału na raty (chodzi o kwoty poniżej i powyżej 100zł),
  2.  pomijanie w funkcji naliczenia podatku kont z kwotą podatku mniejszą niż koszty wysyłki (określone parametrem),
  3.  inny sposób określania przeliczników dla gruntów rolnych o małej wydajności (Br, Lzr, W),
  4.  zastosowanie formy łącznego zobowiązania pieniężnego w przypadku zaistnienia na jednym koncie podatkowym podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
  Zmiany te są stopniowo realizowane w ostatnim czasie, natomiast gotowy program obejmujący całość zmian będzie dostępny na koniec roku lub na początku stycznia 2016 r. Pewnym utrudnieniem jest na razie brak informacji szczegółowych w kilku kwestiach i ewentualne różnice w ich interpretacji. Przykładem może być podział na raty w przypadku łącznego zobowiązania pieniężnego, gdzie każdy z podatków nie przekracza kwoty 100zł, natomiast łącznie kwota ta jest przekroczona. Mamy nadzieję, że wraz ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zmian, kwestie te będą rozstrzygane w jednolity sposób. Ogólnie na dzień dzisiejszy ważne jest, aby do zamknięcia roku 2015, łącznie z uzgodnieniami rejestrów wymiarowych i księgowych, korzystać z obecnych wersji programu, natomiast w nową wersję zaopatrzyć się po zamknięciu roku, przed dokonaniem wymiaru na 2016 rok. Możliwe, że uda się odseparować nową funkcjonalność na tyle, że program będzie dostępny wcześniej i modyfikacje nie będą miały wpływu na naliczenia dokonywane pod koniec roku na starych zasadach. Dokładniejsze informacje w tym zakresie będziemy posiadać na początku grudnia.
  Nowa stawka w podatku od nieruchomości
  W ustawie o rewitalizacji, podpisanej przez prezydenta 27 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1777), została wprowadzona nowa stawka w podatku od nieruchomości. Stawka dotyczy gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i wynosi 3 zł za 1 m.kw. Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na terenach specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. W razie konieczności zastosowania nowego rodzaju prosimy o uwzględnienie go w Słowniku rodzajów nieruchomości w programie Podatki oraz odpowiednim dostosowaniu informacji i deklaracji podatkowych.
  Rejestr VAT
  W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Wrocławia (C 276/14) z 29 września 2015 r. w programie Rejestr VAT zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca konsolidację deklaracji cząstkowych z gminnych jednostek budżetowych.
  * Informacje przygotowano na podstawie komunikatu "2015.11 aktualności 1" opracowanego przez pana Michała Pawlaka - Specjalista ds. dokumentacji.

 10. Ulotki informacyjne na 2016 r.:

 11. Dokumentacja do programów, opis bazy danych, oraz inne dokumenty są dostępne pod adresem: https://wiki.groszek.pl/publiczne

 12. Rozwiązania przygotowane i rozwijane:
  Powiadomienia:
  Obecna wersja pozwala na wysyłanie ogólnych i spersonalizowanych komunikatów, w zakresie kont księgowych (zaległości, terminy płatności, wysokości rat). W planie jest udostępnienie funkcjonalności dla systemu GOMIG (np. informacje o harmonogramach odbioru odpadów).
  Kon
  trole:

  Moduł ewidencji kontroli został dodany do programów wymiarowych.

  Egzekuc
  je:

  Wersja rozszerzona posiada dużo większą funkcjonalność.

  ePoda
  tki:

  Program został ostatnio uzupełniony o obsługę kont podatku od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, od pewnego czasu obsługiwane są także konta księgowe powiązane z systemem GOMIG.

  Opłata
  reklamowa:
  Na bazie programu OPLOK można naliczać opłaty reklamowej, zgodnie z uchwaloną ostatnio ustawą. Sposób naliczania będzie na bieżąco dostosowywany z racji indywidualnego podejścia gmin w zakresie uchwalania stawek.
  * Informacje przygotowano na podstawie komunikatu "2015.07 aktualności 1" opracowanego przez pana Michała Pawlaka.

 13. Rozwiązania w przygotowaniu na rok 2016
  viDok

  Program został pomyślany jako moduł komunikacyjny, pozwalający na wysyłanie dokumentów z programów INFO-SYSTEM na konta ePUAP podatników za pośrednictwem obiegu dokumentów, z jednoczesną funkcjonalnością repozytorium dokumentów.
  W pierwszych wersjach komunikacja będzie dostępna poprzez systemy firm MADKOM i COMARCH. Wysyłane będą:
  -  PODATKI: decyzje podatkowe, sprawdzanie potwierdzeń odbioru,
  -  KSZOB: upomnienia i tytuły wykonawcze,
  -  PŁACE: repozytorium deklaracji PIT,
  -  REJESTR VAT: repozytorium deklaracji VAT-7.
  INFO-SYSTEM przewiduje też przetwarzanie nadsyłanych drogą elektroniczną dokumentów, np. deklaracji podatkowych czy zwolnień lekarskich. Dokumenty takie, przesyłane na ePUAP jednostki byłyby dekretowane do odpowiedniego pracownika, który przypisywałby je do odpowiednich danych w systemach dziedzinowych, a te umieszczałyby dokument w repozytorium, zapewniając do niego wgląd.

  GOMiG – PSION - UPK:

  Na ukończeniu jest rozwiązanie, pozwalające na zbieranie opłat za śmieci z wykorzystaniem PSIONa, i wczytywanie ich do księgowości zobowiązań poprzez moduł UPK.

  PDF – deklaracje i informacje:

  INFO-SYSTEM planuje przygotowanie zestawu plików, umożliwiających przygotowanie – na początek informacji IPN, składanej przez podatników w urzędach. Deklaracja w PDF będzie mogła zostać wydrukowana, przesłana na ePUAP urzędu lub zapisana w pliku XML i przesłana np. mailem. Zadanie jest o tyle trudne, że poszczególne gminy uchwalają wzory deklaracji we własnym zakresie i w celu umożliwienia wykorzystania dokumentów w postaci elektronicznej konieczne będzie opracowanie rozszerzonego wzoru deklaracji, oraz – być może – zmiana uchwały, zatwierdzającej jej wzór.

  * Informacje przygotowano na podstawie komunikatu "2015.07 aktualności 1" opracowanego przez pana Michała Pawlaka.

 14. Powiadomienia to nowa aplikacja, która pozwala współpracującym z nią programom na wysyłanie płatnikom podatków i opłat wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi szczegółowego stanu ich kont. Informacja w pliku PDF: info-sys_powiadomienia_ulotka.pdf

 15. UPK
  Uniwersalny Program Księgujący

 16. Podatki - decyzje podatkowe za lata ubiegłe
  podatki_decyzje_za_lata_ubiegle.pdf (Informacja w plikach PDF)

 17. Wirtualne konta bankowe KontaWirtualne.pdf (Informacja w plikach PDF)

 18. Wizja
  SYSTEM PROGNOZOWANIA I PLANOWANIA BUDŻETU

 19. e-Podatki
  INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET
  ePodatki broszura.pdf

 20. BOAdmin
  Administrator bazy osobowej

Wszystkie sugestie i komentarze proszę wysyłać do Webmaster: Adam Antosz   
Data ostatniej aktualizacji 04 kwietnia 2018 r.